Адміністрація

Навроцький Валерій Анатольевич

Директор коледжу


Відзнаки в галузі освітньої діяльності: Грамота Міністерства освіти і науки України

Освіта:

 1. Вищий навчальний заклад «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», кваліфікація – магістр з комп’ютерних систем та мереж.
 2. Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», магістр з економічної кібернетики.

Магістр комп’ютерних систем та мереж, економічної кібернетіки, викладач вищої категорії

Основні наукові праці:

 1. Особливості збереження інформації в базах даних  //Сучасні проблеми інформаційних технологій // Збірник наукових праць «Вісник Херсонського національного технічного університету». – 2016.- 0,8 д.а.
 2. Методи впорядкування даних в дослідженні якості захисту даних // Інвестиції: практика та досвід. – 2016 – № 5. – 0,3 д.а.
 3. Використання комп’ютерного програмування при вивченні нерозгалуженого електричного кола змінного струму  //Актуальні проблеми фізики та методики навчання фізики //– 2016.- №2.- 0,6 д.а.
 4. Проблеми використання ІС-технологій для цілей управління в Україні // Україна та глобальні процеси: географічний вимір. — К.; Луцьк, 2017. — Ч.2.- 0,5 д.а.
 5. Використання комп’ютерного моделювання при паралельних обчисленнях: колективна монографія.-Одеса: Одеський національний університет, 2016.-210 с
 6. Методичні рекомендації до підготовки практичних занять з дисципліни «Комп’ютерні мережі» // Миколаїв, МКУ ім. Пилипа Орлика  2018. – 46 с.

Ел. адреса: naval@meta.ua


Пугачова Вікторія Михайлівна

заступник директора коледжу, викладач вищої категорії (з математики)

Відзнаки в галузі освітньої діяльності: Почесна грамота Миколаївської обласної державної  адміністрації, Почесна грамота Департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної  адміністрації

Освіта:

 1. Миколаївський державний педагогічний університет імені В. Г. Бєлінського, спеціальність «Вчитель математики з додатковою спеціальністю фізика»

Наукова діяльність:

 1. Міжнародна науково-практична конференція «Психологія та педагогіка у ХХІ столітті: перспективи та пріоритетні напрямки досліджень (5-6 червня 2020 року, Київ)».
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та психології (26-27 червня 2020 року, Львів)».
 3. «Формування толерантності у студентів юридичного коледжу». Психологія та педагогіка у ХХІ столітті: перспективи та пріоритетні напрямки досліджень: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 5-6 червня 2020 року). Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2020. С. 56-59.
 4. «Евристичний метод як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів». Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та психології: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26-27 червня 2020 року). Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2020. С. 84-87.
 5. Тези для Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 100-річчю з дня заснування кафедри педагогіки Глухівського національного педагогічного університету  імені Олександра Довженка «Вища педагогічна освіта в Україні: історичний вимір та виклики сьогодення»: Пугачова В. М. Самоосвіта як складова професійного зростання викладача (березень 2021).