Кадровий склад

Навчально-виховний процес у коледжі забезпечує висококваліфікований педагогічний колектив, більшість якого складають викладачі вищої. До проведення занять залучаються працівники професорсько-викладацького складу Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика, провідних вищих навчальних закладів, які мають  наукові ступені та вчені звання, та провідні фахівці з різних підприємств і організацій.

Кадровому забезпеченню навчально-виховного процесу в коледжі приділяється постійна увага. Формування кадрового складу працівників коледжу, підвищення їхньої кваліфікації здійснюється на підставі чинного законодавства  України про працю, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» з урахуванням фахової освіти та володіння державною мовою.

Усі викладачі мають відповідну фахову освіту та постійно підвищують свою кваліфікацію.  Якісний рівень викладачів дисциплін відповідає рівню акредитації коледжу. 

З метою вивчення педагогічного досвіду, сучасного виробництва, ознайомлення з найновішими досягненнями науки і техніки, технологіями і перспективами їхнього розвитку, розробки та поновлення методичних матеріалів, призначених для використання в навчальному процесі, викладачі раз в п’ять років підвищують кваліфікацію. Підвищення кваліфікації викладачів проводиться згідно з планом-графіком підвищення кваліфікації. 

Відповідно до Закону України «Про освіту» та з метою активізації творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної  фахової та загальної освіти, якості роботи, підвищення відповідальності за результати навчання і виховання, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці викладачів в коледжі проводиться раз в п’ять років атестація педагогічних працівників.

Навчально-виховний процес у коледжі забезпечує професорсько-викладацький склад у кількості понад 80 осіб, з них 50% – штатні викладачі (понад 40 викладачів вищої категорії, 5 докторів наук, 38  кандидатів наук).  

Для організації методичної, навчальної та виховної роботи, підвищення теоретичного рівня та ділової кваліфікації викладачів, вивчення і впровадження нових педагогічних технологій, удосконалення навчального і виховного процесів, формування висококваліфікованого фахівця із належним рівнем знань в Коледжі створені циклові комісії: охорони здоров’я, готельно-ресторанного бізнесу, інженерних технологій, права, економіки та підприємництва, журналістики.

Основними напрямками роботи циклових комісій є:

 • підвищення теоретичного, науково-методичного рівня педагогічних працівників;
 • створення навчальних програм, що відповідають сучасним вимогам ринку праці та не суперечать вимогам, щодо даної спеціальності;
 • впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу;
 • забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання і соціалізації здобувачів освіти;
 • забезпечення методичними та навчальними матеріалами друкованого та електронного виду;
 • розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності здобувачів освіти через використання різноманітних форм і методів навчання;
 • модернізація матеріальної бази для забезпечення  навчального процесу.

Циклова комісія з журналістики

Голова ЦК Стєкольщикова Валентина Андріївна

Науковий ступінь: кандидат наук із соціальних комунікацій

Освіта:

 1. Українська академія друкарства, 2007, спеціальність – журналістика/видавнича справа та редагування, кваліфікація – видавець, редактор.
 2. Миколаївський державний університет імені В.О.Сухомлинського, 2005, спеціальність – педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література, кваліфікація – вчитель української мови і літератури, літературний редактор.

Циклова комісія з охорони здоров’я

Голова ЦК – Ігнатова Тетяна Вікторівна

Науковий ступінь: кандидат фармацевтичних наук  

Освіта:

 1. Київський славістичний університет (2003). Спеціальність –менеджмент організацій, кваліфікація – менеджер-економіст.
 2. Національний фармацевтичний університет (2008). Спеціальність- фармація, кваліфікація- провізор.
 3. Запорізький державний медичний університет (2010). Спеціальність –фармація, кваліфікація – магістр за фаху «Загальна фармація».Заочний  аспірант Запорізького державного медичного університету. Тема дисертації: «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 4-R-5–фенетил-2,4-дигідро-3Н-1,2,4-тріазол-3-тіонів та їх заміщених».

Циклова комісія з права

Голова ЦК – Кокошко Федір Іванович

Науковий ступінь: кандидат історичних наук  

Освіта:

 1. Миколаївський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Белінського, 1991 р., спеціальність – історія, кваліфікація – вчитель історії, суспільствознавства та радянського права.

Циклова комісія з економіки та підприємництва

Голова ЦК, викладач вищої категорії – Шаповалова Ганна Анатоліївна

Освіта:

 1. Миколаївський сільськогосподарський інститут, 1996; спеціальність  – облік і аудит, кваліфікація – економіст по бухгалтерському обліку і фінансах.
 2. Миколаївський сільськогосподарський інститут, 1996; спеціальність  – облік і аудит, кваліфікація – економіст по бухгалтерському обліку і фінансах.

Циклова комісія інженерних технолгій

Голова ЦК, викладач – Осокін Олег Олегович

Освіта:

 1. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2017, спеціальність – середня освіта, кваліфікація – фізик, вчитель фізики та астрономії, вчитель інформатики.
 2. Приватний заклад вищої освіти “Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика”, 2021, магістр, специальність – комп’ютерна інженерія, кваліфікація – магістр з комп’ютерної інженерії

Циклова комісія готельно-ресторанної справи

Голова ЦК – Зайва Яна Віталіївна

Освіта:

 1. ПВНЗ  «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика”,  спеціальність – готельно-ресторанна справа, 2021, кваліфікація – магістр з готельно-ресторанної справи