Нормативно-правова база

КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕДЖУ ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»НА ПЕРІОД ДО 2025 РОКУ

КРИТЕРІЇ КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ ПЗВО«МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЙНУ КОМІСІЮ КОЛЕДЖУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТНІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ЗНАНЬ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН СТУДЕНТА В КОЛЕДЖІ ПВНЗ «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ КОЛЕДЖУ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНУ РАДУ КОЛЕДЖУ ПВНЗ «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МІЖСЕССІЙНИЙ (РУБІЖНИЙ) КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ БЕЗ ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИЦТВА (ЗАОЧНО) В КОЛЕДЖІ ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ КОЛЕДЖ ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В КОЛЕДЖІ УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА ПВНЗ «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В КОЛЕДЖІ ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОЦІНКУ ЗНАНЬ АЕК

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОЦІНЮВАННЯ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ФОРМІ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕДАГОГІЧНУ РАДУ КОЛЕДЖУ ПВНЗ «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОФОРІЄНТАЦІЮ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО САМ. РОБ. 5

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦИКЛОВІ КОМІСІЇ В КОЛЕДЖІ ПВНЗ «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ КОЛЕДЖ ПВНЗ «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА»

ФРОНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА