Освітньо – кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст