Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Метою освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є підготовка висококваліфікованих фахівців в області підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, а саме компетентних менеджерів та знавців власної справи.

Поєднання компетентностей за різними напрямками – підприємництво, торгівля та біржова діяльність дозволить отримати: якісну освіту; престижний диплом; навички, необхідні в майбутній професії; знання, отримані від висококваліфікованих викладачів; потенціал для кар’єрного зростання; можливості для працевлаштування;

Під час навчання Ви набуде навиків професійної роботи: з аналізу, планування та організації підприємницької діяльності в сучасних умовах; з прогнозування, розробки стратегії та розвитку власної справи у сферах виробництва та надання послуг; з виявлення та обґрунтування пріоритетних напрямків та організації власного бізнесу; з прийняття ефективних підприємницьких рішень на внутрішніх та зовнішніх ринках; у сфері застосування комп’ютерних технологій для підтримки прийняття рішень в процесі організації та планування власної справи; з роботи в команді та співробітництва;  з аргументування власної позиції; в спілкуванні з іноземними партнерами; формувати і обробляти необхідну інформаційну базу щодо зовнішнього та внутрішнього середовища за певним видом економічної діяльності; визначати особистісні, групові та ситуативні можливості для здійснення ефективного управлінського впливу керівника-лідера в підприємницькій діяльності.

ПЕРСПЕКТИВИ ПРОФЕСІЇ

Після повного курсу навчання фахівець з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності може займати первинні посади: фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер; фахівець із біржових операцій; аукціоніст (ліцитатор); торговельний брокер (маклер); менеджер з роздрібної та оптової торгівлі; менеджер ресторану, кафе, бару, підприємств з приготування та доставки готових страв; страхові агенти; агенти з торгівлі майном; технічні та торговельні представники та інші.