Право

Молодший спеціаліст з права є фахівцем, підготовленим до здійснення професійної діяльності у сфері юридичної практики. Ця сфера характеризується тим, що пов’язана з розглядом юридичної справи, здійсненням юридично значущих дій і юридичною кваліфікацією.

Професійна діяльність молодшого спеціаліста з права безпосередньо пов’язана з необхідністю використання різних методів і засобів юридичної техніки.

Молодший спеціаліст з права під час навчання в коледжі набуде таки вмінь: тлумачити та застосувати закони та інші нормативні акти; юридично правильно кваліфікувати дії, факти та обставини; приймати правові рішення і здійснювати інші юридичні дії в точній відповідності до законів; забезпечувати законність в діяльності державних органів, підприємств, установ, організацій, посадових осіб та громадян, а також неухильно дотримуватись державної та трудової дисципліни; здійснювати контроль за виконанням законів та інших державних рішень; вживати заходи по запобіганню порушень прав і законних інтересів громадян і організацій; забезпечувати дотримання встановленого порядку розгляду заяв, звернень, скарг та пропозицій громадян; складати та оформляти юридичні документи; надавати кваліфіковані юридичні висновки і консультації; проводити профілактичну роботу по дотриманню законності і попередженню правопорушень, зміцненню правопорядку; пропагувати правові знання та здійснювати правове виховання громадян; надавати юридичну допомогу населенню і організаціям; систематично підвищувати свою професійну кваліфікацію; вивчати законодавство і практику його застосування; орієнтуватися в спеціальній літературі, застосовувати сучасні методи наукової організації праці.

ПЕРСПЕКТИВИ ПРОФЕСІЇ

У сфері юридичної практики та професійної діяльності молодшого спеціаліста з права виділяється установча, правотворча, правознавча, контрольна діяльність.

З урахуванням вимог ринку праці прогнозованою зоною професійної діяльності молодшого спеціаліста з права є: індивідуальна адвокатська діяльність (консультації та представництво в цивільних, кримінальних справах, з трудових спорів, консультації і юридична допомога з загальних питань під контролем професійного адвоката); нотаріальна діяльність (консультації з питань надання юридичних послуг нотаріальними конторами і приватними нотаріусами, державними нотаріальними архівами під керівництвом нотаріуса); консультації з питань комерційної діяльності і управління; слідча діяльність і забезпечення безпеки; управління і нагляд в сфері оподаткування; діяльність судів; діяльність органів прокуратури; діяльність системи по виконанню покарань; охорона і забезпечення громадського порядку.

Фахівець за кваліфікацією «молодший спеціаліст з права» здатен виконувати зазначену професійну роботу і може займати посади: помічник прокурора; помічник арбітра арбітражного суду; радник; юрисконсульт; кримінолог; соціолог-кримінолог.