Журналістика

Одне з найважливіших соціальних явищ сучасного життя, вид масово-інформаційної діяльності, що забезпечує безперебійну взаємодію між особистістю, групою людей і суспільством в цілому, а також між різними суспільними сферами і навіть між поколіннями. Процес журналістської діяльності складається зі збору, обробки, зберігання та періодичного поширення актуальної суспільно-значимої інформації. Робота журналістає актом опосередкованого спілкування з читачами, радіослухачами, телеглядачами.

Навчаючись на спеціальності «Журналістика» студенти отримають знання щодожурналістських заходів і дій у вирішенні управлінських завдань на основі результатів проведених досліджень; організаційної побудови інформаційної системи; видів, рівнів й форм комунікаційної діяльності, складових систем соціальних комунікацій та їх сучасний стан; особливостей сучасних технологій управління інформаційно-комунікаційними процесами в суспільстві; основних засад організації роботи в прикладних соціально-комунікаційних технологій в медіа галузі; шляхів протидій негативним прикладним соціально-комунікаційним технологіям в медіа галузі, основних відмінностей новітніх медіа від традиційних, основні принципи роботи конвергентних медіа; методів та прийомів створення мультимедійних новин, репортажів та інтерв’ю, їх особливості, способи та прийоми підвищення якості текстів; методів використання відкритих джерел інформації; етичних засад журналістської праці для підготовки мультимедійного матеріалу; особливостей механізмів спілкування у соцмережевому просторі та можливості пошуку та поширення інформації через соціальні мережі; спеціальних інструментів комунікацій (хештеги, акаунти, сервіси, маркери тощо); принципів дезінформації і маніпуляції масовою свідомістю в соціальних мережах; комплексу правових засад функціонування ЗМІ в умовах  становлення демократичного суспільства; правових засад діяльності економічного та політичного журналіста та основні поняття, тлумачення і терміни економічної та політичної журналістики.

ПЕРСПЕКТИВИ ПРОФЕСІЇ

Після повного курсу навчання фахівець з журналістики може обіймати первинні посади: кореспондент; коректор (коригування текстів); інтерв’юер; фахівець з інтерв’ювання (засоби масової інформації); відповідальний секретар редакції; фахівець з інтерв’ювання; фахівець з інтерв’ювання (засоби масової інформації); фотокореспондент, фотокореспондент спеціальний; рекламіста (спеціаліст з розробки та розповсюдження реклами); прес-секретаря керівників громадських, політичних, комерційних та державних установ (фахівець у сфері підбору та аналізу інформації).